กศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กมหาวิทยาลัยศิลปากร
                 zFaculty of Architecture Silpakornzuniversity Alumni club


     

   
                          

ศูนย์สิริกิติ์

อิมแพ็คเมืองทอง
ไบเทคบางนา
ค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท
นิทรรศการ
ตารางเวลา
งานแสดงสินค้า
 


 

ี้ฏิทินงานแสดงสินค้าปี 2006

 

งานแสดงสินค้าในประเทศ
ปฏิทินกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ บอกชื่องาน การจัดงาน วันเวลา และสถานที่จัดงาน
http://www.thaitradefair.com/

ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต
เป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดงานประชุม จัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานแสดงต่างๆ ที่สามารถรองรับคนได้จำมากในการเข้าชม
http://www.qsncc.com

ปฏิทินกิจกรรม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข้อมูลการจัดงาน การแสดงสินค้า นิทรรศการ การประชุมต่าง ๆ ภายใน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
http://www.qsncc.co.th/events/attraction_main.asp

อิมแพค เมืองทองธานี
ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี บริการจัดงานแสดง งานนิทรรศการและงานการประชุมระดับชาติ เสนอปฏิทินการจัดงานและกิจกรรม แผนผังของศูนย์แสดงสินค้า ข่าวสารและงานแสดงต่าง ๆ และภาพแสดงการจัดงานที่ผ่านมา
http://www.impact.co.th

ปฏิทินกิจกรรม 2005 อิมแพค
ปฏิทินกิจกรรม การจัดการแสดงสินค้า นิทรรศการต่าง ๆ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ปี 2548
http://www.impact.co.th/event.php?year=2005

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ศูนย์ประชุมนานาชาติ สำหรับจัดกิจกรรม นิทรรศการงานแสดงสินค้า ธุรกิจต่าง ๆ ข้อมูล ข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรมการจัดงานต่าง ๆ
http://www.bitec.net/

ปฏิทินกิจกรรม ไบเทค
ปฏิทินการจัดงาน การแสดงสินค้า การประชุม และงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไบเทคประจำปี
http://www.bitec.net/eventcalendar/default.htm